TRIPLEMEDIA është një hapësirë informative online e cila fokusohet në 3 kategori kryesore që janë:

  • TEKNOLOGJIA
  • TELEVIZIONI
  • TENDENCA

QËLLIMI I TRIPLEMEDIA

TripleMedia synon të përzgjedhë dhe t'ju ofrojë lexuesve të saj një informacion të vlefshëm profesional në fushën e teknologjisë televizive të profilizuar si dhe një informacion argëtues dhe zbavitës për vizitorët. TripleMedia është krijuar si një faqe web-i që synon të bëjë diferencën me konkurrentët e saj dhe kjo do të arrihet përmes përzgjedhjes së informacionit, etikës dhe korrektësisë në lajmet që do të publikohen. TripleMedia do të përshtatet në kohë me preferencat e lexuesve për të përfshirë dhe plotësuar një gamë sa më të gjerë informative në raport me rubrikat bazë dhe misionin e saj informues mbi sferën tekno / televizive.

STAFI

Stafi ynë është kualifikuar që të ofrojë për ju informacionin me formën dhe përmbajtjen që dëshironi. Ne jemi TripleMedia një mundësi alternative për informim dhe argëtim.

Ju mirëpresim!