Lumiere VOD është dosja e parë e filmave europianë për të rritur transparencën në lidhje me tregjet VOD, e cila u lançua nga Komisioni Evropian me Observatorin Audiovizual Europian.

Baza e të dhënave përmban informacione mbi 35,000 filma europianë të ofruar 150,000 herë në VOD. Këto të dhëna janë marrë nga 250 katalogë të ndryshëm VOD të disponueshëm në 28 vende europiane.

Si Komisioni Evropian dhe Observatori shpresojnë se kjo platformë e re do të sigurojë transparencë më të madhe në lidhje me tregun evropian VOD. Kjo mund të ndihmojë në rritjen e pranisë, dukshmërisë dhe qarkullimit të filmave europianë përtej kufijve.