FlyBOX është një Dekoder Satelitor multifunksional:
Linear TV SD-HD-3D, transmetime Mpeg4, Dual Tuner
Kanale të shumta ndërkombëtare,
POPCORN me Internet ose Hard Disk e DIGITALB,
PVR, TimeShift, Funksione Interaktive, Argëtim, Aplikacione, etj.
FlyBOX satelitor është dekoderi i DIGITALB, i cili mundëson funksione si:
Linear TV, SD – shikimin e kanaleve Standard Definition (720×576)
HD – shikimin e kanaleve High Definition (1920×1080)
3D – shikimin e programeve të caktuara në 3D (TV duhet të jetë 3D gjithashtu)
Transmetim të kanaleve edhe në formatin Mpeg4
POPCORN me Hard Disk – shikimin e programeve VOD, të cilat janë shkarkuar më parë në HARD DISK.
Që të mund të aksesohet katalogu i POPCORN, duhet që aparati të jetë i lidhur me HARD DISK e DIGITALB.