Televizioni ka evoluar për të marrë formën e transmetimeve ajrore dhe satelitore, përmes telave me kabllo, internet dhe një numër gjithnjë e në rritje të…