Me teknologjinë e sotme njerëzit janë gjithnjë të rrezikuar nga përgjimi. Përjashtim nuk bën as televizori. Njerëzit duhet të bëjnë kujdes nga “Smart TV”. Një…

Sistemet e transmetimit televizive janë kodime ose formatime të standardeve për transmetimin dhe pranimin e sinjaleve televizive tokësore. Ka pasur tre sisteme kryesore analoge televizive…

Televizioni ka evoluar për të marrë formën e transmetimeve ajrore dhe satelitore, përmes telave me kabllo, internet dhe një numër gjithnjë e në rritje të…